Postovi

Josip Posedel. (1905). Prehistorijsko groblje kod Stona. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 17(1-4), 441-444.

Eduard Richter. (1905). Prilozi zemljopisu Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 17(1-4), 257-413.