peez1889otomanske

Peez, K. (1889). Otomanske valije (namjesnici) u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 1(2), 60-65.

◊60

Otomanske valije (namjesnici) u Bosni.


Priopćio Karl Peez.

U zvaničnom kalendaru vilajeta Bosne za mjesečnu godinu 1295. (1878.) ima spisak svih valija, koji su Bosnom upravljali, počevši od zauzeća Bosne po Osmanlijama do naših dneva. Iz toga kalendara vadimo što evo slijedi: Za onih 120 godina što je prošlo od zauzeća Bosne do g. 989. (1581.) nosili su oni, koji su postavljeni za upravitelje, naslov "sandžak-bej". Njih ima po broju 24; ali ako se oni, koji su ne samo jednom, već više puta bili◊61 valije, računaju po broju njihova namjesništva u Bosni, onda je bio 31 valija s naslovam beja. Prvi od ovih bio je Ishak, posljednji Ferhad, koji je kasnije bio prvi valija s naslovom "paša".

Što se tiče slave, veličajnih gragjevina, pobožnih zadužbina, dobrotvornih djela, djela za opće svrhe, to megju bosanskim namjesnicima prvo mjesto ide Gazi Husrev-bega, sestrića Bajazita II. Na njegove tragove i danas često nailaziš, a uspomena mu se drži u poštenju. Vakufi, što ih je on osnovao, bogatiji su, nego u svim ostalim pokrajinama otomanskog carstva.

Namjesnici s naslovom "bej".


(1463.) 868. Ishak
(1464.) 869. Nussuh
(1465.) 870. Isa
(1465.) 875. Ilijas
(1471.) 876. Sinan
(1473.) 878. Daud
(1475.) 880. Iskender
(1480.) 885. Jahia
(1483.) 888. Jakub
(1485.) 890. Iskender (po drugi put)
(1486.) 891. Sinan (po drugi put)
(1487.) 892. Junuz
(1488.) 894. Sokolović Mehmed
(1491.) 897. Mihalzade Mekmić (po svoj prilici Mehmed Mihajlović)
(1491.) 897. Kara Osman (Crni Osman)
(1518.) 924. Gazi Husrev (Husrev, pobjeditelj nevjernika)
(1521.) 927. Hasan
(1531.) 938. Gazi Husrev (po drugi put)
(1542.) 949. Mihalzade Mehmed (po drugi put)
(1543.) 950. Mehmed-khan
(1544.) 951. Hadim Ali
(1547.) 954. Sofi Mehmed (Mehmed iz persijske kraljevske kuće Sofi)
(1550.) 957. Hadim Ali (po drugi put)
(1553.) 960. Dugali Malkoč (Malkić iz Duge u Hercegovini)
(1555.) 963. Osman
(1557.) 965. Hamza
(1565.) 973. Hasan (po drugi put)
(1568.) 976. Sinan (osnovatelj Sinan-begove tekije u Sarajevu
(1573.) 981. Hasan (po treći put)
(1573.) 981. Sokolović Mehmed
(1581.) 989. Gazi Ferhad (Ferhad, pobjeditelj nevjernika)

Valije s naslovom "paša".


(1585.) 993. Ferhad (prije bej)
(1586.) 995. Kara Ali (Crni Alija)
(1587.) 996. Šehšuvar
(1589.) 998. Ferhad (po drugi put)
(1589.) 998. Halil
(1590.) 999. Sofi Mehmed (po drugi put)
(1592.) 1001. Hersekli Gazi Hasan (pobjeditelj nevjernika, Hasan Hercegovac)
(1593.) 1002. Mustafa
(1594.) 1003. Tiro Hasan (Porodica Tiro i sada živi u Hercegovini)
(1594.) 1003. Husein
(1595.) 1004. Ismail
(1596.) 1005. Abardi
(1596.) 1005. Hodaverdi
(1597.) 1006. Idris
(1599.) 1008. Dugali Ahmed (Ahmed iz Duge u Hercegovini)
(1600.) 1009. Derviš
(1600.) 1009. Sofi Sinan (Sinan iz persijske kraljev. kuće Sofi)
(1601.) 1010. Tatar Mehmed
(1601.) 1010. Dželali Hasan
(1602.) 1011. Hasan (po drugi put)
(1603.) 1012. Hadim Husrev
(1605.) 1014. Gurdži Mehmed◊62
(1607.) 1016. Sinan (po drugi put)
(1608.) 1017. Kuršunđži Mustafa
(1609.) 1018. Ibrahim-khan
(1610.) 1019. Mustafa (po drugi put)
(1612.) 1021. Karakaš Mehmed (Mehmed, crnih obrva)
(1613.) 1022. Iskender
(1614.) 1023. Abdelbaki
(1624.) 1023. Iskender paša (po drugi put)
(1619.) 1029. Mustafa (po treći put)
(1620.) 1030. Ibrahim-khan (po drugi put)
(1621.) 1031. Baltadži Mehmed (Mehmed, nosioc nadžaka)
(1621.) 1031. Bajram
(1622.) 1032. Deli Ibrahim
(1625.) 1035. Bajram (po drugi put)
(1626.) 1036. Gazi Mustafa
(1627.) 1037. Bekir
(1627.) 1037. Abaza Mehmed (iz Kavkaza)
(1631.) 1041. Hersekli Murad (Murad Hercegovac)
(1631.) 1041. Hasan
(1632.) 1042. Arnaut Mustafa (Mustafa Arbanas)
(1632.) 1042. Hasan (po drugi put)
(1632.) 1042. Sulejman
(1633.) 1043. Deli Ibrahim (po drugi put)
(1635.) 1045. Mostarli Salih (Salih Mostarac)
(1637.) 1047. Vudžo Mehmed
(1639.) 1049. Bosnali Šahin (Šahin Bošnjak)
(1640.) 1050. Kuršundži Mehmed
(1641.) 1051. Deli Husein
(1643.) 1053. Ahmed
(1644.) 1054. Bosnali Varvar (Varvar Bošnjak)
(1645.) 1055. Omer
(1645.) 1055. Gabelali Ibrahim (Ibrahim Gabelac iz Herceg.)
(1647.) 1057. Tekieli Mustafa
(1648.) 1058. Derviš
(1649.) 1059. Serhoš-oglu Hasan
(1650.) 1060. Defterdarzade Mehmed
(1650.) 1061. Maglajli Fazil (Fazil Maglajac)
(1651.) 1062. Vezir Ali Sijavuš
(1652.) 1063. Fazil (po drugi put)
(1654.) 1065. Delali Mustafa (Mustafa telal)
(1655.) 1066. Veliki vezir Sulejman
(1656.) 1067. Fazil (po treći put)
(1657.) 1068. Topal Hasan (Hasan šepavi)
(1658.) 1069. Sejid Ahmed
(1658.) 1069. Melik Ahmed (iz Sirije)
(1659.) 1070. Serdar Varvar Ali
(1663.) 1074. Bosnali Ismail (Ismail Bošnjak)
(1664.) 1075. Arnaut Mustafa (Mustafa Arbanas)
(1665.) 1076. Bosnali Muharem (Muharem Bošnjak)
(1665.) 1076. Zehrab Mehmed
(1666.) 1077. Gör Ali (Ćoravi Alija)
(1667.) 1078. Tešnali Ibrahim (Ibrahim Tešnjak iz Bosne)
(1670.) 1081. Mufetiš Mehmed
(1671.) 1082. Maglajli Mahmud (Mahmud Maglajac)
(1672.) 1083. Džanbulad Husein (Husein, čelik-duša)
(1673.) 1084. Kodža Ibrahim
(1674.) 1085. Kara Mehmed (Crni Mehmed)
(1677.) 1088. Hadži Bekir
(1677.) 1088. Defterdar Ahmed
(1678.) 1089. Arnaut Ibrahim
(1678.) 1089. Kodža Halil
(1679.) 1090. Defterdar Ahmed (po drugi put)
(1682.) 1093. Abdurahman
(1683.) 1094. Hizir
(1683.) 1095. Osman pašazade Ahmed (Ahmed, sin Osman pašin)
(1684.) 1096. Hersekli Osman (Osman Hercegovac)
(1684.) 1096. Funduk Ahmed
(1685.) 1097. Sijavuš◊63
(1686.) 1098. Hlevnali Mehmed (Mehmed iz Livna)
(1687.) 1099. Topal-Gazi-Husein (Husein šepavi)
(1690.) 1102. Böjuk Džafer (Džafer veliki)
(1691.) 1103. Bosnali - Gazi - Mehmed (Mehmed Bošnjak)
(1697.) 1109. Bosnali Sari Ahmed (plavi Ahmed Bošnjak)
(1697.) 1109. Daltaban Gazi Mustafa
(1698.) 1110. Defterdar Kore Halil (Halil rjedobradi)
(1702.) 1114. Bosnali Sejfulah (Sejfulah Bošnjak)
(1703.) 1115. Hadži Ibrahim
(1705.) 1117. Sirke Osman (valjda iz bošnjačke obitelji Sijerčića)
(1705.) 1117. Dogramadži Mehmed (Mehmed dungjer)
(1708.) 1120. Banjalukali kapudan Mustafa (Mustafa admiral, Banjalučanin)
(1709.) 1121. Sejfulah Bošnjak (po drugi put)
(1711.) 1123. Karajilan Ali (Alija crna guja)
(1712.) 1124. Sari Ahmed (plavi Ahmed)
(1713.) 1125. Arnaut Ali
(1714.) 1120. Köprülö-zade Numan (Numan, sin velikog vezira Ćuprilije)
(1715.) 1127. Bosnali Sari Mustafa
(1710.) 1128. Hadži Jusuf
(1716.) 1128. Ibrahim
(1710.) 1129. Šapdžali Ahmed (Ahmed Šapčanin iz Srbije)
(1716.) 1129. Kara Mustafa
(1716.) 1129. Numan (po drugi put)
(1717.) 1130. Defterdar Osman
(1719.) 1132. Topal Osman (Osm. hromi)
(1720.) 1133. Muhsinzade Abdulah
(1727.) 1140. Topal Osman (po drugi put)
(1727.) 1140. Gazi Ahmed
(1729.) 1142. Kabakulak Ibrahim (Ibrahim, debelih ušiju)
(1731.) 1144. Sirke Osman (po drugi put)
(1732.) 1145. Muhsinzade Abdulah (po drugi put)
(1730.) 1149. Hekim Oglu Ali (Alija, sin lječnikov)
(1740.) 1153. Muhsinzade Abdulah (po treći put)
(1741.) 1154. Abaz Mehmed
(1742.) 1155. Jegin Mehmed
(1745.) 1158. Hekimzade Ali (po drugi put)
(1745.) 1158. Bostandži Sulejman (Sulejman vrtar)
(1746.) 1159. Hekimzade Ali (po treći put)
(1748.) 1101. Muhsinzade Mehmed
(1748.) 1162. Hadži Bekir
(1749.) 1163. Šerif Abdulah
(1750.) 1104. Köprülözade Hadži Ahmed (Hadži Ahmed, sin Ćuprilićev)
(1751.) 1165. Kodža Hadži Mehmed
(1754.) 1168. Ahmed Kjamil
(1757.) 1171. Kodža Hadži Mehmed (po drugi put)
(1700.) 1174. Muhsinzade Mehmed (po drugi put)
(1703.) 1177. Malovan Ali (valjda iz Malovana u Bosni)
(1764.) 1178. Kapudan Mehmed
(1765.) 1179. Köprülözade Hadži Ahmed (po drugi put)
(1760.) 1180. Silihdar Mehmed
(1770.) 1184. Muhsinzade Mehmed (po treći put)
(1772.) 1186. Topaloglu Osman
(1773.) 1187. Dagestanli Alija
(1774.) 1188. Aivaz-zade Ali
(1775.) 1189. Silihdar Mehmed (po drugi put)
(1776.) 1190. Dagestanli Ali (po drugi put)
(1778.) 1192. Silihdar Mehmed (po treći put)◊64
(1779.) 1193. Nišandži Sejid Mustafa
(1780.) 1194. Bosnali Defterdarzade Abdulah (Abdulah Bošnjak, sin defterdarev)
(1784.) 1199. Ajdozli Sejid Mehmed (Sejid Mehmed, iz Ajdosa u ist. Rumeliji)
(1784.) 1199. Ismail
(1785.) 1200. Morali Ahmed (Ahmed iz Moreje)
(1786.) 1201. Selim
(1787.) 1202. Bekir
(1788.) 1203. Arslan
(1789.) 1204. Bosnali Miralem (Miralem Bošnjak)
(1789.) 1204. Hadži Salih
(1790.) 1205. Prvašnji veliki vezir Jusuf
(1790.) 1205. Hadži Salih (po drugi put)
(1792.) 1207. Hisam Eddin
(1796.) 1211. Perišan Mustafa
(1798.) 1213. Vanli Mehmed (Mehmed iz Vana u Armeniji)
(1800.) 1215. Bekir (po drugi put)
(1802.) 1217. Vanli Mehmed (po drugi put)
(1804.) 1219. Jenišeherli Mustafa (Mustafa iz Larise u Tesaliji)
(1806.) 1221. Husrev Mehmed
(1808.) 1223. Uskudarli Ibrahim Hilmi (Ibrahim Hilmi iz Skadra na Bosporu)
(1813.) 1228. Silihdar Ali
(1814.) 1230. Huršid
(1815.) 1231. Bosnali Sulejman (Sulejman Bošnjak)
(1817.) 1233. Derviš Mustafa
(1819.) 1235. Mehmed Ruždi
(1819.) 1235. Dželaleddin
(1822.) 1238. Šerif Selim Siri
(1825.) 1241. Belenli Hadži Mustafa
(1826.) 1242. Abdurrahman
(1828.) 1244. Morali Ali Namik (Ali Namik iz Moreje)
(1831.) 1247. Vidinli Ibrahim (Ibrahim iz Vidina)
(1831.) 1247. Mahmud Hamdi (prvašnji valija bagdatski)
(1833.) 1249. Daud
(1835.) 1251. Mehmed Vedžihi
(1840.) 1256. Samokovli Mehmed Husrev (Mehmed Husrev iz Samokova u Bugarskoj)
(1843.) 1259. Muhendis Kjamil
(1844.) 1260. Osman Nuri
(1845.) 1261. Hadži Halil Kjamil
(1846.) 1263. Četgeloglu Mehemić Tahir
(1849.) 1266. Čerkez Hafiz Mehmed
(1849.) 1266. Hajreddin
(1850.) 1267. Kiridli Vilieddin (Vilieddin iz Krete)
(1851.) 1268. Mehmed Huršid
(1856.) 1273. Mehmed Rešid
(1857.) 1274. Mehmed Kjani
(1858.) 1275. Arnaut Mehmed Akif (Akif Arbanas)
(1858.) 1275. Mehmed Kjani (po drugi put)
(1858.) 1275. Muzahher Osman Bosnali (Osman, čvrste mišice, Bošnjak)
(1861.) 1278. Šerif Topal Osman (Osman šepavi)
(1868.) 1285. Omer Feuzi
(1868.) 1285. Topal Osman (po drugi put)
(1869.) 1286. Safet (ujedno vrhovni vojnički zapovjednik u Bosni)
(1871.) 1288. Mehmed Akif (po drugi put)
(1871.) 1288. Mehmed Asim
(1872.) 1289. Ibrahim Derviš (ujedno vrhovni vojnički zapovjednik u Bosni)
(1872.) 1289. Mehmed Rešid (po drugi put)
(1872.) 1289. Mustafa Asim (ujedno vrhovni vojnički zapovjednik u Bosni)◊65
(1872.) 1289. Mustafa
(1872.) 1289. Mustafa Asim (po drugi put)
(1873.) 1290. Mehmed Akif (po treći put)
(1873.) 1290. Ibrahim Derviš (ujedno vrhovni vojnički zapovjednik u Bosni, po drugi put)
(1874.) 1291. Ahmed Hamdi (ujedno vrhovni vojnički zapovjednik u Bosni)
(1874.) 1291. Reuf (ujedno vrhovni vojnički zapovjed. u Bosni)
(1875.) 1292. Ibrahim
(1876.) 1293. Nazif
(1878.) 1296. Ahmed Mazhar