Postovi

Petar Stanić. (1891). Rimski spomenici Vrličke okolice u Dalmaciji. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 13(1), 68-74; 99-108.

Kosta Hörmann. (1905). Oproštajna riječ. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 17(1-4), 493-494.

Karl Patsch. (1905). Ilirska carina i megje provincija. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 17(1-4), 479-482.