Pretraži ovaj blog

Starčević 1863.

Ante Starčević. Rimska Iliria od Apiana Alexandrinskoga. AZPJ. Knj.7. 1863. Str. 163-177.

Stanić 1891a

Petar Stanić. Rimski spomenici Vrličke okolice u Dalmaciji (II). VAMZ. Vol.13 No.1 1891.

Stanić 1891.

Petar Stanić. Rimski spomenici Vrličke okolice u Dalmaciji (I). VAMZ. Vol.13 No.1 1891.

Jelavić 1904b

Vjekoslav Jelavić. O dubrovačko-franceskim odnosima u god. 1756.-1776. GZM. Sv. 4. 1904. Str. 513-553.

Jelavić 1904a

Vjekoslav Jelavić. Iz prepiske francuskog generalnog konzulata u Travniku u godinama 1807.-1814. GZM. sv. 3. 1904. str. 457-484.

Patsch 1904a

Karlo Patsch. Prilog topografiji i povijesti Županjca-Delminiuma. GZM. sv. 3. 1904. str. 307-365.

Carić 1904.

Antun Ilija Carić. Narodni običaji na ostrvu Hvaru u Dalmaciji. GZM. Sv. 2. 1904. Str. 303-306.

Jelavić 1904.

Vjekoslav Jelavić. Iz prepiske francuskog generalnog konzulata u Travniku u godinama 1807.-1814. GZM. Sv.2. 1904. Str. 267-283.

Hörmann 1904a

Kosta Hörmann ur. Mletački natpis iz Gabele u Hercegovini. GZM. Sv. 1. 1904. Str. 153-154.

Patsch 1904.

Karl Patsch. Arheološko-epigrafska istraživanja o povjesti rimske pokrajine Dalmacije. GZM. Sv. 1. 1904. Str. 33-59.

Pavich 1903.

Alfons Pavich. Prinosi povjesti Poljica. GZM. Sv. 1. 1903. Str. 59-100.

Pagliarucci 1902a

Eugen Pagliarucci. Zanimljiva opažanja iz života nekih ptica u Hercegovini i u Bugarskoj. GZM. Sv. 3. 1902. Str. 559-560.

Patsch 1902a

Karl Patsch. Nahogjaji novaca. GZM. Sv. 3. 1902. Str. 391-439.

Pagliarucci 1902.

Eugen Pagliarucci. Zanimljiva opažanja iz života nekih ptica u Hercegovini i u Bugarskoj. GZM. Sv. 2. 1902. Str. 295-296.

Pitner 1902.

Karl Pitner. Nalazak denara u selu "Gradac" kraj Posušja. GZM. Sv. 2. 1902. Str. 286.

Patsch 1901.

Karl Patsch. Pojedini nalazi iz rimskog doba. GZM. Sv. 1. 1902. Str. 1-16.

Pichler 1902a

Antun Pichler. O pticama, koje žderu otrov. GZM. Sv. 1. 1902. Str. 159.

Pichler 1902.

Antun Pichler. Blatna kiša u Mostaru 10. i 11. marta god. 1901. GZM. Sv. 1. 1902. Str. 149.

Kulier 1901.

Andrija Kulier. Ženidbeni običaji u težaka katolika okolice kotor-varoške. GZM. Sv. 3. 1901. Str. 608-618.

Patsch 1894b

Karl Patsch. Novi i revidirani natpisi. GZM. Sv. 2. 1894. Str. 341-358.

Carić 1900.

Antun Ilija Carić. Crtice iz narodnog života u Dalmaciji. GZM. Sv. 2. 1900. Str. 349-359.

Patsch 1900.

Karl Patsch. Rimska mjesta po Imotskom polju. GZM. Sv. 2. 1900. Str. 295-344.

Grimmer 1899.

Ivan Grimmer. Nalazišta ugljena po Bosni i Hercegovini. GZM. Sv. 2. 1899. Str. 397-479.

Truhelka 1899.

Ćiro Truhelka. Dva prehistorijska nalaza iz Gorice (ljubuškog kotara). GZM. Sv. 2. 1899. Str. 339-396.

Patsch 1898.

Karl Patsch. Rimska nalazišta u kotaru novljanskom. GZM. Sv. 2. 1898. Str. 492-501. (Bosanska Kostajnica, str. 500-501.)

Carić 1897c

Antun Ilija Carić. Rudica, kćer Poganice. Narodno vjerovanje na otocima Hvaru i Braču. GZM. Sv. 2. 1897. Str. 330-332.

Hörmann 1896.

Kosta Hörmann ur. Rimske starine iz Čapljine na Neretvi u Hercegovini. GZM. Sv. 1. 1896. Str. 166-167.

Radimsky 1896.

Vaclav Radimsky. Ostanci rimske ciglane i ciglarske peći u Sarajevu. GZM. Sv. 1. 1896. Str. 109-112.

Fiala 1895.

Franjo Fiala. Prilozi k rimskoj arheologiji Hercegovine. GZM. Sv. 3. 1895. Str. 365-377.

Fiala 1893a

Franjo Fiala. Prilozi rimskoj arheologiji Hercegovine. GZM. Sv. 3. 1893. Str. 511-532.

Barišić 1893.


Nikola Barišić. Tihaljina i njezine znamenitosti. GZM. Sv. 3. 1893. Str. 558-560.

Carić 1897b

Antun Ilija Carić. Narodno vjerovanje u Dalmaciji. GZM. Sv. 4. 1897. Str. 703-717.

Radimsky 1895.

Vaclav Radimsky. Arheološke crtice. GZM. Sv. 2. 1895. Str. 217-230.

Radimsky 1894a

Vaclav Radimsky. Arheološke crtice. GZM. Sv. 3. 1894. Str. 429-448.

Radimsky 1893.

Vaclav Radimsky. Arheološke crtice. GZM. Sv. 3. 1893. Str. 479-497.

Radimsky 1892a

Vaclav Radimsky. Arheološke crtice. GZM. Sv. 3. 1892. Str. 221-230.

Barišić 1892.

Nikola Barišić. Posušje. GZM. Sv. 3. 1892. Str. 275-277.

Vuletić-Vukasović 1892.

Vid Vuletić-Vukasović. Starobosanska panađija na otoku Korčuli (u Dalmaciji). GZM. Sv. 3. 1892. Str. 230-231.

Hoernes 1891.

Moritz Hoernes. Arheološke studije u Bosni. GZM. Sv. 4. 1891. Str. 350-368.

Vuletić-Vukasović 1891a

Vid Vuletić-Vukasović. Sredovječni pečat Vida (Narone). GZM. Sv. 3. 1891. Str. 306.

Vuletić-Vukasović 1891.

Vid Vuletić-Vukasović. Stari manast. pečat iz Duvna (Županjca). GZM. Sv. 2. 1891. Str. 213-214.

Hörmann 1890.

Kosta Hörmann ur. Pečat, nagjen kod gradnje manastira u Sutjeskoj. GZM. Sv. 2. 1890. Str. 239.

Hörmann 1889.

Kosta Hörmann. Stara hamajlija iz Lijevna. GZM. Sv. 4. 1889. Str. 134.

Patsch 1897a

Karl Patsch. Dalmacija i Dacija. GZM. Sv. 4. 1897. Str. 665-673.

Fiala 1897.

Franjo Fiala. Nekoliko grčkih šljemova, nađenih u Bosni i Hercegovini. GZM. Sv. 4. 1897. Str. 657-664.

Carić 1897a

Antun Ilija Carić. Zaručni i vjenčani običaji u općini bogomoljskoj na ostrvu Hvaru. GZM. Sv. 4. 1897. Str. 685-694.

Carić 1897.

Antun Ilija Carić. Narodno vjerovanje u Dalmaciji. GZM. Sv. 3. 1897. Str. 481-495.

Doležal 1897.

Eduard Doležal. Razvogje izmegju Pontusa i Adrije u jednom dijelu Bosne. GZM. Sv. 3. 1897. Str. 457-476.

Hoffer 1897.

Aleksander Hoffer. Zlato i druge rude u travničkom kotaru. GZM. Sv. 3. 1897. Str. 411-423.

Kaer 1897.

Petar Kaer. Prvo broncano nalazište u Dalmaciji. GZM. Sv. 2. 1897. Str. 245-271.

Patsch 1894.

Karl Patsch. Prilog povijesti grada Nove (Runović). GZM. Sv. 1. 1894. Str. 105-106.

Fiala 1894.

Franjo Fiala. Rimski nahođaji iz Bosne. GZM. Sv. 1. 1894. Str. 95-96.

Truhelka 1893.

Ćiro Truhelka. Pobliže određivanje prehistoričkih nahogjaja u Bosni i Hercegovini iz željeznog doba. GZM. Sv. 1. 1893. Str. 111-116.

Fiala 1893.

Franjo Fiala. Prilozi arheologiji Bosne i Hercegovine. GZM. Sv. 1. 1893. Str. 145-159.

Truhelka 1891.

Ćiro Truhelka. Novi postupak pri snimanju natpisa. GZM. Sv. 1. 1891. Str. 41-43.

Peez 1889.

Karl Peez. Otomanske valije (namjesnici) u Bosni. GZM. Sv. 2. 1889. Str. 60-65.

Fiala 1889.

Franjo Fiala. Prilozi arheologiji Bosne i Hercegovine. GZM. Sv. 3. 1889. Str. 89-92.