hormann1889stara

Hörmann, K. (1889). Stara hamajlija iz Lijevna. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 1(4), 134-134.
◊134

Stara hamajlija iz Lijevna.


Dobrotom gosp. Marka Nanija, upravitelja trgovačke škole u Lijevnu stekao je zemaljski muzej starodrevnu hamajliju, koju je neki seljak, kopajući svoju njivu, našao i prodao g. Mati Tadiću, kujundžiji u Lijevnu a ovaj je opet uručio g. Naniju za zem. muzej. Hamajlija dobro je sačuvana ne samo u spoljašnjem filigranskom okviru od srebra, nego i u slici izrezanoj u drvu, koja prikazuje krštenje Isusa u Jordanu. I ako je filigranska radnja dosta pokrupna, može se ipak reći, da je proizvod vještijeg kujundžije; rezbarija pak upravo je dotjerana, osobito kad se uzme, da je dotični majstor imao na veoma malenom prostoru prikazati taj lik.U premjeru mjeri hamajlije 36 mm., debljina joj je 7, dotično 15 mm.

K. H.