Karl Pitner. (1902). Nalazak denara u selu „Gradac” kraj Posušja. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 14(2), 286-286.

Pitner, K. (1902). Nalazak denara u selu „Gradac” kraj Posušja. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 14(2), 286-286.

-- 286 --

Nalazak denara u selu „Gradac” kraj Posušja.

Priopćio Karlo barun Pitner, okružni predstojnik u Mostaru.

Godine 1901. izorao je seljak Grga Vranjković na svojoj oranici, koja leži nedaleko od crkve u selu Gradac kod Posušja u ljubuškom kotaru ovdje opisanih sedamnaest denara. Po njegovom kazivanju ležali su ovi denari jedan pokraj drugoga bez ikakvog odlomka od posude ili drugog kakvog zamota. Ovo jedva da će biti istinito, jer su novci oksidacijom tako slabo istrošeni a da bi se misliti moglo, da su počivali u zemlji bez zamota, koji ih je branio od upliva vlage. Valjda je ralo razmrskalo dotičnu posudu pa seljak nije zapazio smrvljene odlomke u uzoranoj zemlji, u kojoj ima prilično mnogo sitnog kamenja.

Denari su izuzevši one pod brojevima 5. i 6. vrlo dobro sačuvani te se nalaze u mojoj zbirci grčkih i rimskih novaca.

Broj; Ime porodice, dotično cara; Babelon, dotično Cohen 1; Primjedba;
1., 2.; Antonia; 106;
3.; Antonia; 125;
4.; Antonia; 126;
5., 6.; Antonia. Legijski novci.; ?; Brojevi legija izlizani.
7.; Carisia; 3; Brojevi legija izlizani.
8.; Cordia; 3;
9.; Cossutia; 1;
10.; Fabia; 1;
11.; Fonteia; 9;
12.; Lucretia; 2;
13.; Norbana; 1; Avers: CCVII.
14.; Volteia; 4; Avers: Amfora.
13.; Galba; 81;
16.; Vespasian; 200;
17.; Titus; 30;

Najmlagji novac, onaj pod br. 16., potječe iz godine 79. poslije Hrista.