patsch1898rimska

Patsch, K. (1898). Rimska nalazišta u kotaru novljanskom. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 10(2), 492-501. (Bosanska Kostajnica, 500-501.)
◊500

Bosanska Kostajnica.


Godine 1890. naišlo se u Bosanskoj Kostajnici pri kopanju temelja za školsku zgradu na dobro očuvan rimski vodovod, koji je nekoliko koraka od ceste u Novi išao od zapada prema istoku do vrela Bubnjarice, što je od prilike pola sata od škole. Kada su to vrelo god. 1892. sagradili za vodovod, našli su kod njega iste cijevi u dubljini od 1 m. Osim toga pokazale su se one istom prigodom i pred kućom trgovca Jose Ćurića i u čaršiji(J. Pavelić, "Vjestnik", 1892. str. 58. n 1895. str. 208.). Na žalost propustilo se onda, taj zanimljivi vodovod pobliže ispitati. U muzeju ima s ovoga nalazišta samo jedna cijev. To je na točilo brižno upodobljena, izvrsno pečena, zvonka, iznutra i spolja glatka vodovodna cijev od dobro umiješene ilovače (slika 7.). Ukupna joj je dužina 0.32 m; od koje 0.267 m dolaze na cijev, a 0.055 m na grlo, koje je na◊501 0.015 im oštro odsječeno. Natrubak (Muffe) ima 0.16 m unutrašnjeg premjera, grlo takav od 0.135 m. Bokovi su grla debeli 0.01 m, sredina cijevi 0.0125 t; natrubak i nasad grla imaju uslijed koničkog udebljanja bokove debele 0.02 m, odnosno 0.0215 m. Pri grlu i u natrupku očuvali su se ostanci ljepiva (Dichtungsmittel), koje sadrži vapna. U unutrašnjosti cijevi nalazi se na dvije trećine visine presjeka sedimenat, u kome osim kreča ima dosta željeza i tragova od sumpora, i koji je u prvo vrijeme možda bio deblji, ali su ga valjda oni, koji su cijev našli, pri čišćenju dobrim dijelom odstranili.


Slika 7.

Po tako velikom vodovodu, kakav naša cijev tu dokazuje za Kostajnicu, može se suditi, da je ondje morala biti znatna naeeobina.

Karlo Pač.