vuletic-vukasovic1891sredovjecni

Vuletić-Vukasović, V. (1891). Sredovječni pečat Vida (Narone). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 3(3), 306-306.
◊306

Sredovječni pečat Vida (Narone)

(Isporedi: Viestnik hrv. ark. dr. god. 1888. (X.) str. 92.).

Priopćio Vid Vuletić-Vukasović.U vrhu naokolo oko perliranog okruga:

+: S COITIS MARCI D CASTROL· WIDI—·:

Čita se: +: S(igillum) co(m)itis Marci d(e) Castrol Widi.

Profesor S. Ljubić ovako čita: "Po nas je na otisku jasno izrezano:

+: S DOITIS MARCI D CASTRO LAPIDIS—:·,

naime S(igillum) co(m)itis Marci d(e) castro Lapidis. Castrumu iz srednjeg doba nema traga ni u Vidu ni u spomenicih. De castroli mjesto de castro, nevjerojatno."

Pečat je od mjedi, te mu je s naličja na kraju halčica, mješte ručice za prihvaćanje. Premjer mu je 29 mm., a teži s halčicom grama 13 1/2.

Na polju je u pečatu oskočena kula s tri tornja, a oko kule, s jedne i s druge strane za ures, dvije grane djeteline, te se penju iz dna prama vrhu kule. Nad otvorenijem vratima kule je kao krilo grabežljive ptice, a povrh krila, s desne, kao ruža.

Nad porubom kule je prozor.

Pečat je svojina g. Isaka Tolentina, pristava kod c. kr. suda u Korčuli. On ga je nabavio u Vidu kod Metkovića, te mi prijateljski dopustio, da ga otisnem za javnost. Pečat je s početka XV. vijeka, te je u toliko znamenit, jer se u njemu spominje sadašnje selo Vid (tu su ruševine Narone) kao taborić Vid, biva od riječi kastrum, a od te besjede, po svoj prilici kastel Vido, t. j. kula u Vidu.