hormann1890pecat

Hörmann, K. (ur.) (1890). Pečat, nagjen kod gradnje manastira u Sutjeskoj. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 2(2) 239-239. ◊239

Pečat, nagjen kod gradnje manastira u Sutjeskoj.


Jedva što su počele radnje oko gragjenja ovog starog franjevačkog manastira, našao se kod iskapanja temelja pečat, kojeg u slici (naravna veličina) ovdje donosimo. Napis je ovog pečata: S. MINISTRI GNLIS TOTIVS ORDS FRANC. (Pečat generalnog ministra svega reda franjevačkog). Pošto je samo jednom, i to god. 1340, bio u Bosni generalni ministar franjevačkog reda i to P. Gerard Odonis, to nema sumnje, da je on prigodom vizitacije sutjeskog manastira slučajno izgubio svoj pečat, koji je evo sada nagjen i megju manastirske starine uvršten. Pater Gerard Odonis bio je rodom Francuz, a postao je generalom reda godine 1329. Od onda nije dolazio u Bosnu-Hercegovinu general reda sve do sadanjeg O. Bernardina, koji je 1882 obišao ove zemlje.