Postovi

Karl Patsch. (1898). Rimska nalazišta u kotaru novljanskom. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 10(2-3), 493-501.

Antun Ilija Carić.Rudica, kćer Poganice. Narodno vjerovanje na otocima Hvaru i Braču. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 9(2), 330-332