Postovi

Karl Patsch. (1900). Nahogjaji novaca. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 12(3-4), 543-573.