Postovi

Petar Stanić. (1891). Rimski spomenici Vrličke okolice u Dalmaciji. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 13(1), 68-74; 99-108.