Kosta Hörmann. (ur.) (1904). Ispravak. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 16(1), 151-151.

Hörmann, K. (ur.) (1904). Ispravak. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 16(1), 151-151.

-- 151 --

Ispravak.

U raspravi gosp. Alfonsa Pavicha pl. Pfauenthala: "Prinosi povjesti Poljica" ("Glasnik", god. 1903., str. 59.-100., 241.-272. i 405.-482.) potkradoše se neke pogrješke, koje ovime ispravljamo.

Na str. 97. u retku 23. odozgo mjesto Xanaa čitaj Xanae

Na str. 99. u retku 2. odozdo mjesto Franciscus Natalis čitaj Franciscus Natalis Carmina

Na str. 242. u retku 2. odozgo mjesto Zagreb 1871. čitaj Zagreb 1881.

Na str. 242. u retku 16. odozdo mjesto šezdeset konjanika čitaj šest sto konjanika

Na str. 243. u retku 16. odozdo mjesto 22. augusta čitaj 22. oktobra

Na str. 243. u retku 17. odozdo mjesto 20. jula čitaj 20. septembra

Na str. 244. u retku 1. odozdo mjesto Lo Schiesone čitaj lo schiesone.

Na str. 244. u retku 2. odozdo mjesto Zvečaju čitaj Zvečanju

Na str. 247. u retku 1. odozdo mjesto Isprave čitaj Isprava

Na str. 251. u retku 9. odozgo mjesto u godini 990. čitaj u godini 997.

Na str. 255. u retku 7. odozgo mjesto u Zagrebu 1889. čitaj u Zagrebu 1884.

Na str. 271. u retku 8. odozdo mjesto 17. maja 1623. čitaj 17. juna 1623.

Na str. 407. u retku 14. odozgo mjesto Andrea Tommaseo, str. 469. čitaj Andrea Tommaseo, str. 269.

Na str. 410. u retku 11. odozgo mjesto U dukalam - do - kako slidi pisano (ovo je trebalo biti velikim slovima pisano, jer to nije tekst isprave)

Na str. 410. u primjedbi 4. mjesto br. 240. čitaj br. 250.

Na str. 412. u retku 5. i 6. odozgo mjesto istočnoj strani čitaj zapadnoj strani

Na str. 414. u retku 5. odozgo mjesto Scoto čitaj Scotto

Na str. 414. u retku 8. odozgo mjesto agi janičarskom čitaj agi Omerpaši janičarskom

Na str. 414. u retku 17. odozgo mjesto Žigaričić čitaj Žigevičić

Na str. 424. u retku 17. odozgo mjesto Mrkonjića čitaj Markonjića

Na str. 426. u retku 6. odozgo mjesto Mikolčić čitaj Miholćić

Na str. 432. u retku 14. odozgo mjesto naredne godine čitaj godine

Na str. 432. u retku 23. odozgo mjesto Žarku čitaj Žanku

Na str. 432. u retku 24. odozgo mjesto Žarko čitaj Žanko

Na str. 432. u primjedbi 4. mjesto Zagreb 1888., str. 144. čitaj Zagreb 1888., str. 149.

Na str. 433. u retku 4. odozgo mjesto 1699. čitaj 1009.

Na str. 435. u retku 19. odozgo mjesto Hugliević čitaj Zugliević

Na str. 435. u primjedbi 1. odozgo mjesto Erber, na ozn. mj. str. 30. čitaj str. 36.

Na str. 435. u primjedbi 3. odozgo mjesto Pezelj 1644. čitaj Pezelj 1044.

Na str. 436. u retku 12. odozdo mjesto 22. januara 1690. čitaj 22. januara 1689.

Na str. 444. u retku 6. odozgo mjesto Petar Skarica čitaj Petar Škarica

Na str. 444. u retku 7. odozdo mjesto Petra Skarice čitaj Petra Škarice

Na str. 447. u retku 11. odozgo mjesto (Visina 1.32… čitaj (Visina 1.23

Na str. 447. u retku 7. odozdo mjesto te je iste noći naslijedi čitaj te istu u moći naslijedi

Na str. 447. u retku 10. odozdo mjesto 1797. 18./10., 1798. 25./4. čitaj 1797. 18./11., 1798. 25./3.

Na str. 450. u retku 2. odozgo mjesto ministar i kancelar čitaj ministar ili kancelar

Na str. 451. u retku 9. odozdo mjesto 10. oktobra 1798. čitaj 10. februara 1798.

Na str. 454. u retku 1. odozgo mjesto okolišu sinjskom čitaj okolišu šibeničkom

Na str. 459. u retku 7. odozgo mjesto Anton Loriginatto čitaj Anton Longinotto

Na str. 464. u retku 13. odozdo mjesto zapojednuta Francuzima čitaj zaposjednuta Francuzima

Na str. 475. u retku 24. odozgo mjesto 31. decembra 1816. čitaj 31. decembra 1811.

U rodovniku Jurja Rajčića mjesto Stjepan Ugrinović * 1380., cop. 1510. čitaj Stjepan Ugrinovic, * 1380., cop. 1410.

U tabeli "Porodica Pavića Stričevića" mjesto Petar † 1885. čitaj Petar † 1855.

U rodovniku A. Pavich iz Poljica kod Martina mjesto 17./3. 1778. Br. 2393. čitaj 3./9. 1799. Br. 3981.