Postovi

Moriz Hoernes. (1891). Arheološke studije u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 3(4), 350-368.

Vid Vuletić-Vukasović. (1891). Sredovječni pečat Vida (Narone). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 3(3), 306-306.

Vid Vuletić-Vukasović. (1891). Stari manast. pečat iz Duvna (Županjca). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 3(2), 213-214.

Kosta Hörmann. (ur.) (1890). Pečat, nagjen kod gradnje manastira u Sutjeskoj. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 2(2) 239-239.

Kosta Hörmann. (1889). Stara hamajlija iz Lijevna. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 1(4), 134-134.