Postovi

Ćiro Truhelka. (1899). Dva prehistorijska nalaza iz Gorice (ljubuškog kotara). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 11(2-3), 339-395.