Postovi

Karl Patsch. (1894). Prilog povijesti grada Nove (Runović). Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 6(1), 105-106.

Franjo Fiala. (1894). Rimski nahođaji iz Bosne. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 6(1), 95-96.

Ćiro Truhelka.(1893). Pobliže određivanje prehistoričkih nahogjaja u Bosni i Hercegovini iz željeznog doba. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 5(1), 111-116.

Franjo Fiala. (1893). Prilozi arheologiji Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 5(1), 145-159.